AVG / PRIVACY

De Federatie Drentse Veeteeltstudieclubs (FDV) vindt het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Daarom spant zij zich in om deze gegevens zo juist mogelijk te verwerken en derhalve uw privacy te beschermen. Wij houden ons aan de voorwaarden gesteld in de Europese privacywet, oftewel de ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG).

Verantwoordelijke en verantwoordelijkheid Het bestuur van de FDV is de verantwoordelijke aangaande de AVG. Wij willen graag open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de AVG stelt.

Wat zijn persoonsgegevens? Gegevens gaan over een persoon. Dit hangt per situatie af wat het gegeven is. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die rechtstreeks of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van bepaalde indicatoren zoals een naam, leeftijd en geslacht.

Voor welke doeleinden verwerkt de FDV uw persoonsgegevens? Interne en externe informatievoorziening Mailing Werving van nieuwe inzenders en/of sponsoren Financiële administratie

Van wie verzamelt de FDV persoonsgegevens?
-Inzenders en oud inzenders
-Juryleden
-Vrijwilligers Sponsors en/of donateurs
-Externe relaties (andere studieclubs en organiserende clubs)

Welke persoonsgegevens verzamelt de FDV?
-NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
-UBN nummer
-Telefoonnummer
-Rekeningnummer (IBAN)
-Gegevens bedrijf (gezondheidsstatussen)
-Gegevens in te zenden dieren (levensnummer, geboortedatum, afstamming, productie gegevens, gezondheidsuitslagen)
-E-mailadres
-Beelden (foto’s en video’s)

De FDV gebruikt deze gegevens voor het versturen van post en belangrijke informatie, het indelen in groepen voor activiteiten, het incasseren van contributie, het versturen van de nieuwsbrief en inzendformulieren.