Evenement

Hier vind je verdere informatie betreft het evenement.

WINTERSHOW DRENTHE

Informatie

Informatie

In april 2022 zal de volgende editie plaats vinden van de Wintershow Drenthe. Zodra er meer informatie bekend is zult u deze vinden op deze pagina.

Reglement

Showreglement Federatie Drentsche Veeteeltstudieclubs

Het reglement is zowel van toepassing op de dagshow of de avondshow en kan tussentijds van samenstelling veranderen, tot 30 dagen voor de datum van de show. Door deelname aan de show gaat de inzender akkoord met het showreglement hieronder weergeven Het reglement heeft als doel de show als een eerlijk speelveld te houden voor alle inzenders. Met daarbij in acht nemen het dierwelzijn van de deelnemende dieren.

Tijdschema

Verschijnt nog

Zodra het tijdschema online staat kunt u die hier vinden.

PRIVACY

AVG

De Federatie Drentse Veeteeltstudieclubs (FDV) vindt het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Daarom spant zij zich in om deze gegevens zo juist mogelijk te verwerken en derhalve uw privacy te beschermen. Wij houden ons aan de voorwaarden gesteld in de Europese privacywet, oftewel de ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG).